Lipno a okolí

Lipenské jezeroLipno je největším uměle vytvořeným jezerem v české republice. Se svou plochou 4 870 ha a délkou vzdutí 48 km leží v nadmořské výšce 726 m.n.m. a vytváří zde zásobárnu o objemu 306 milionů m3 vody.

Více informací

Vyšší Brod

Klášter ve Vyšším BroděNejjižněji položené sídlo v České republice při státní hranici se spolkovou zemí Horní Rakousko.

Příroda: V bezprostřední blízkosti obce se nachází národní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč s unikátním žulovým masivem a zbytky přirozeného a suťového lesa.

Památkové objekty ve městě: Cisterciácký klášter Vyšší Brod s opevněním - založen před rokem 1259 Vokem z Rožmberka. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - založen roku 1259. Vývojově prošel několika úpravami, které původně raně gotickou stavbu značně změnily. Nejstarší dochovanou částí je dnešní sakristie. Pod kněžištěm je hrobka rožmberského rodu.

Více informací

Rožmberk nad Vltavou

Hrad RožmberkObec Rožmberk byla založena v polovině 13. století. Ležela na obchodní cestě vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince a dále na jih. Je spojena s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili obec a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu, o čemž svědčí statut města, který byl Rožmberku v minulosti udělen. V roce 1620 připadlo rožmberské panství francouzské aristokracii Buquoyů. Ti pokračovali v rožmberských tradicích hospodářských i kulturních.

Pokud se k nám vydáte v zimě, myslete na stav Vašeho vozu, není to k nám zrovna po rovince a sněhu bývá požehnaně, Zkontrolujte zda máte správně sjednané povinné ručení a havarijní pojištění! Pokud se Vám zdá, že něco není úplně tak jak by mělo být zkuste Povinné ručení srovnání na Autopes.cz.

Více informací

Český Krumlov

Město Český KrumlovJméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu „Krumme Aue", který je překládán jako „Křivý luh". Tento název byl odvozen z přírodních podmínek, konkrétně z tvaru území, na němž se město rozkládá - to leží v esovitě zakřivených meandrech řeky Vltavy. Na latinských listinách je nazýváno Crumlovia či Crumlovium. První zmínka je zachována v písemnosti z roku 1253, kde je Krumlov označován coby Chrumbenowe.

Více informací

Vítkův kámen

ZYícenina gotického hradu Vítkov kámenZřícenina gotického hradu Vítkův kámen se tyčí vysoko nad okolní krajinou na stejnojmenném kopci (1053 m) na pravém břehu Lipenské přehrady asi 4 km od česko-rakouské hranice. Je nejvýše položeným hradem v Čechách.

Vítkův kámen založil v polovině 13. století rod Vítkovců jako pohraniční pevnost. Bylo zde také správní středisko nových vesnic zakládaných z obou stran hranice. Začátkem 14. století se hrad stal majetkem Rožmberků, kteří jej v 16. století opevnili a jimž až na krátké období patřil až do roku 1611. Ti jej také připojili ke krumlovskému panství.

Máte zájem o nové auto a hluboku do kapsy? Zkuste www.autanasplatkyvsem.cz!

Více informací

Schwarzenberský kanál

Schwarzenberský kanálMyšlenka spojení Vltavy a Dunaje, dvou řek tekoucích do rozdílných moří, vznikla již v polovině 14. století, v době císaře Karla IV. Taková hospodářsky potřebná vodní cesta by vytvořila z českých zemí významnou křižovatku nejen suchozemské, ale i vodní dopravy.

K uskutečnění odvážného nápadu došlo až na konci 18. století. Tehdy se projevil ve vnitrozemí nedostatek dřeva a jeho cena stále stoupala. V pohraničních jihočeských oblastech zůstávaly obrovské plochy lesa dosud nevyužity, protože k nim nevedly žádné přístupové cesty.

Více informací